Du är här: Startsidan

Kommande i kalendern

30/3Middagsbön
4/4Samtalsgrupp: Bibeln
6/4Middagsbön
18/4Samtalsgrupp: Bibeln
20/4Middagsbön
27/4Middagsbön
4/5Middagsbön
11/5Middagsbön
16/5Samtalsgrupp: Bibeln
18/5Middagsbön

Visa hela kalendern

Veckans bibeltext

Då sade Maria: "Stora ting låter den mäktige ske med mig,
hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom
varar från släkte till släkte."

Luk 1:49-50Senaste i bloggen

mar08
Lång väntan på asyl

Det finns många flyktingar på Valhall som väntar på besked om de får stanna i Sverige. Hur lång är väntan egentligen? Flyktingsamordnare,  Jeanette Willes Nihlén informerar:

En alltför lång väntan på skydd och fristad - asylprocessen tär på såväl individ som samhälle.

Asylprocessen tar tid, väntetiden för asylbesked är nästan dubbelt så lång nu som 2015, i snitt 372 arbetsdagar. När en person söker asyl påbörjas formellt asylprocessen, men det är först när den sökande får sitt asylsamtal, alltså möte med Migrationsverkets handläggare, som processen kan starta på riktigt.

Forskning har visat att lång väntan på asylbeslut går att knyta till sämre psykisk hälsa hos individen. Bland annat har en holländsk studie bland irakiska flyktingar kunnat knyta långa asylprocesser till förhöjd risk för psykisk sjukdom.

Enligt Migrationsverkets prognos så bör handläggningstiderna ha kommit ner till tre till fyra månader i höst, vilket innebär att Migrationsverket behöver besluta i 105 000 ärenden innan årets slut. Under januari och februari har dock endast 8 171 ärenden avgjorts. Ny prognos kommer i slutet av april.

Både ur samhällsekonomisk synvinkel och ur individens eget perspektiv påverkar de långa handläggningstiderna möjligheten till integration negativt. Den långa tiden leder både till kostnader för samhället och till sämre förutsättningar för personen det gäller. En snabb kontakt med arbetsmarknaden är viktig och påverkar möjligheter till jobb. Utan jobb förloras snabbt kunskaper och färdigheter och försörjningsstöd är en nödvändighet. Möjligheten till praktikplatser är från årsskiftet tyvärr borttagen för asylsökande.

 

 

0 kommentarer Läs mer »

Visa hela bloggen

Besök oss på Facebook

Barkåkra församling på Facebook
Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Box 1264 262 24 Ängelholm
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se