Du är här: Startsidan / Aktuellt

Vi erbjuder alternativ till söndagens gudstjänst


Expeditionen stängd tills vidare!

Vi tar inte längre emot besök på expeditionen pga smittorisken av Covid-19. Ni är istället välkomna att ringa,sms:a, mejla eller boka tidsbestämt besök.
Expeditionen, tel. 0431-44 54 70 barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde Per Gyllenör, tel. 0705-75 61 83
per.gyllenor@svenskakyrkan.se
Komminister Hans Eriksson, tel. 0702-02 58 53
hans.eriksson@svenskakyrkan.se
Diakon Mats Bengtsson, tel. 0705-80 51 14
mats.l.bengtsson@svenskkyrkan.se

Just nu upplever vi en speciell tid, med oro och funderingar kring framtiden. Vill du prata med någon så finns vi alltid här för dig!

Expeditionen är stängd för besök tillsvidare!


Max 30 personer i kyrkan vid gudstjänster och förrättningarVi hjälper dig!

Vilka förändringar har Barkåkra församling gjort för att anpassa gudstjänsterna?

- Våra gudstjänster i Barkåkra kyrka och Vejbystrands församlingshem samt förrättningar som dop, vigsel och begravning i Barkåkra kyrka kommer att fortsätta att äga rum enligt tidplan.
Vi begränsar antalet personer vid våra sammankomster till max 30 personer enligt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Följande anpassningar har tillkommit i gudstjänsten:
- Vid momentet Herrens frid tar man ibland bänkgrannen i hand. Vi avråder tills vidare från detta. Man kan i stället önska Herrens frid på annat sätt, kanske med en vänlig blick eller med handen på sitt hjärta. Församlingens personal och kyrkvärdar kommer ej heller att ta gudstjänstdeltagarna i hand utan hälsar med ett "Hej".
- De personer som hanterar bröd och vin vid nattvardsfirandet kommer att sprita sina händer innan hanterandet av nattvardsgåvorna.

- På äldreboendena KVS och Viktoriagården i Vejbystrand pausar vi våra gudstjänster, allsång, besök och uppvaktningar.

- Vi pausar våra verksamheter t.o.m. den 31 maj.
De verksamheter som berörs är:
Lillkyrkis
Ungdomsgruppen
Bönan

Café Tisdag
Café Torsdag
Frukostmötet 

Damkören Carpe Nova
Sångbröderna
Vejbykören


Vill du veta mer om rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten?

Läs här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/


Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2020
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Box 1264 262 24 Ängelholm
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se