Du är här: Startsidan / Gudstjänster

GUDSTJÄNST I BARKÅKRA FÖRSAMLING

Gudstjänsten står i centrum i församlingens liv.
När vi firar gudstjänst möter vi Gud ,
varandra och oss själva. Här hämtar vi kraft
och mod för att leva vårt liv.
Vi får möjlighet att känna gemenskap, glädje
och tacksamhet men också smärta och sorg.
Gudstjänsten hjälper oss att förhålla oss till livet.

Gudstjänsten är till för alla
Det spelar ingen roll om du är troende, sökare eller tvivlare.
Gudstjänsten är till för och öppen för alla som vill vara med.

Gudstjänst med mycket musik
Gemensamt för alla våra gudstjänster är att musiken
och sången får ta en stor plats.
Våra körer är mycket aktiva i gudstjänsterna.

Du får gärna delta aktivt i gudstjänsten
Det är viktigt att vi som firar gudstjänst tillsammans
känner gemenskap med varandra och med Gud.
I framtiden vill vi att många ska delta aktivt i gudstjänsten
för att få en större bredd.

Söndag -  onsdag
Så ser pulsen ut i  Barkåkra församlings gudstjänster.
Söndagar kl.10.00 firar vi antingen mässa eller söndagsgudstjänst.
Under onsdagar kl.19.00 varierar gudstjänsterna
mellan veckomässa, taizegudstjänst ,
inre ljus som är en meditativ mässa, förbönsgudstjänst
eller någon annan form av gudstjänst.GUDSTJÄNSTER

Vi fortsätter att fira gudstjänst i Barkåkra församling men p.g.a. regeringens beslut begränsar vi alla sammankomster till max 40 personer.

Söndag 6 september

10.00 Högmässa
Firas utomhus om vädret tillåter.
Hans Eriksson/Daniel Rohne/
Lars Hellberg

Onsdag 9 september
15.00 Gudstjänst, KVS
Utomhus.
Hans Eriksson/Mats Bengtsson/
Lars Hellberg

Torsdag 10 september
14.00 Gudstjänst, Viktoriagården
Utomhus.
Hans Eriksson/Mats Bengtsson/
Lars Hellberg

Söndag 13 september
10.00 Gudstjänst
Firas utomhus om vädret tillåter.
Hans Eriksson/Alexander Bille/
Titti Ertsborn

Söndag 20 september
10.00 Högmässa
Firas utomhus om vädret tillåter.
Hans Eriksson/Per Gyllenör/
Lars Hellberg

Söndag 27 september
10.00 Högmässa
Firas utomhus om vädret tillåter.
Per Gyllenör/Robert Hallberg

 


 

 Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2020
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se