Du är här: Startsidan / Gudstjänster

GUDSTJÄNST I BARKÅKRA FÖRSAMLING

Gudstjänsten står i centrum i församlingens liv.
När vi firar gudstjänst möter vi Gud ,
varandra och oss själva. Här hämtar vi kraft
och mod för att leva vårt liv.
Vi får möjlighet att känna gemenskap, glädje
och tacksamhet men också smärta och sorg.
Gudstjänsten hjälper oss att förhålla oss till livet.

Gudstjänsten är till för alla
Det spelar ingen roll om du är troende, sökare eller tvivlare.
Gudstjänsten är till för och öppen för alla som vill vara med.

Gudstjänst med mycket musik
Gemensamt för alla våra gudstjänster är att musiken
och sången får ta en stor plats.
Våra körer är mycket aktiva i gudstjänsterna.

Du får gärna delta aktivt i gudstjänsten
Det är viktigt att vi som firar gudstjänst tillsammans
känner gemenskap med varandra och med Gud.
I framtiden vill vi att många ska delta aktivt i gudstjänsten
för att få en större bredd.

Söndag -  onsdag
Så ser pulsen ut i  Barkåkra församlings gudstjänster.
Söndagar kl.10.00 firar vi antingen mässa eller söndagsgudstjänst.
Under onsdagar kl.19.00 varierar gudstjänsterna
mellan veckomässa, taizegudstjänst ,
inre ljus som är en meditativ mässa, förbönsgudstjänst
eller någon annan form av gudstjänst.GUDSTJÄNSTER/KONSERTER

Onsdag 22 maj
Jubileumskonsert kl.19
Damkören Carpe Nova som fyller 10 år!
Carolina Söderman (solist)
Benjamin Sandberg (slagverk)
Jonas Sandquist (elbas)
Titti Ertsborn

Lördag 25 maj
Dopgudstjänst kl.13
Vejbystrands församlingshem
John Liljeblad

Dopgudstjänst kl.14
Margareta Löfgren/Ann-Sofi Larsson

Söndag 26 maj
Högmässa kl.10
Mingelkaffe
Margareta Löfgren/Ann-Sofi Larsson

Lördag 1 juni
Konfirmation kl.11
Anette Rajaniemi/Daniel Rohne/

Konfirmation kl.14
Anette Rajaniemi/Daniel Rohne/
Titti Ertsborn

Söndag 2 juni
Högmässa kl.10
Anette Rajaniemi/Titti Ertsborn

 

   


 

 Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2019
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Box 1264 262 24 Ängelholm
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se