Du är här: Startsidan / Gudstjänster

GUDSTJÄNST I BARKÅKRA FÖRSAMLING

Gudstjänsten står i centrum i församlingens liv.
När vi firar gudstjänst möter vi Gud ,
varandra och oss själva. Här hämtar vi kraft
och mod för att leva vårt liv.
Vi får möjlighet att känna gemenskap, glädje
och tacksamhet men också smärta och sorg.
Gudstjänsten hjälper oss att förhålla oss till livet.

Gudstjänsten är till för alla
Det spelar ingen roll om du är troende, sökare eller tvivlare.
Gudstjänsten är till för och öppen för alla som vill vara med.

Gudstjänst med mycket musik
Gemensamt för alla våra gudstjänster är att musiken
och sången får ta en stor plats.
Våra körer är mycket aktiva i gudstjänsterna.

Du får gärna delta aktivt i gudstjänsten
Det är viktigt att vi som firar gudstjänst tillsammans
känner gemenskap med varandra och med Gud.
I framtiden vill vi att många ska delta aktivt i gudstjänsten
för att få en större bredd.

Söndag -  onsdag
Så ser pulsen ut i  Barkåkra församlings gudstjänster.
Söndagar kl.10.00 firar vi antingen mässa eller söndagsgudstjänst.
Under onsdagar kl.19.00 varierar gudstjänsterna
mellan veckomässa, taizegudstjänst ,
inre ljus som är en meditativ mässa, förbönsgudstjänst
eller någon annan form av gudstjänst.GUDSTJÄNSTER/KONSERTER

Onsdag 13 november
Vardagsmässa-inre ljus kl.19
Vejbystrands församlingshem
Leonard Hagberg/Titti Ertsborn

Torsdag 14 november
Middagsbön kl.12

Lördag 16 november
Dopgudstjänst kl.11.30
Anette Rajaniemi/Titti Ertsborn

Dopgudstjänst kl.13
Per Gyllenör/Titti Ertsborn

Vigsel kl.15
Per Gyllenör/Titti Ertsborn

Söndag 17 november
Musikgudstjänst kl.16
"All you need is love"
Cecilia Lindh
Carpe Nova
Per Gyllenör/Titti Ertsborn

Onsdag 20 november
Minnesgudstjänst kl.19
OBS! Barkåkra kyrka
Till minne av flygolyckan
i Barkåkra 1964.
P.Gyllenör/A-S.Larsson

Expeditionen stängd 21-22/11!

Söndag 24 november
Gudstjänst kl.10
Mingelkaffe
Frida Mannerfelt/A-S.Larsson
   


 

 Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2019
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Box 1264 262 24 Ängelholm
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se