Du är här: Startsidan / Gudstjänster

GUDSTJÄNST I BARKÅKRA FÖRSAMLING

Gudstjänsten står i centrum i församlingens liv.
När vi firar gudstjänst möter vi Gud ,
varandra och oss själva. Här hämtar vi kraft
och mod för att leva vårt liv.
Vi får möjlighet att känna gemenskap, glädje
och tacksamhet men också smärta och sorg.
Gudstjänsten hjälper oss att förhålla oss till livet.

Gudstjänsten är till för alla
Det spelar ingen roll om du är troende, sökare eller tvivlare.
Gudstjänsten är till för och öppen för alla som vill vara med.

Gudstjänst med mycket musik
Gemensamt för alla våra gudstjänster är att musiken
och sången får ta en stor plats.
Våra körer är mycket aktiva i gudstjänsterna.

Du får gärna delta aktivt i gudstjänsten
Det är viktigt att vi som firar gudstjänst tillsammans
känner gemenskap med varandra och med Gud.
I framtiden vill vi att många ska delta aktivt i gudstjänsten
för att få en större bredd.

Söndag -  onsdag
Så ser pulsen ut i  Barkåkra församlings gudstjänster.
Söndagar kl.10.00 firar vi antingen mässa eller söndagsgudstjänst.
Under onsdagar kl.19.00 varierar gudstjänsterna
mellan veckomässa, taizegudstjänst ,
inre ljus som är en meditativ mässa, förbönsgudstjänst
eller någon annan form av gudstjänst.GUDSTJÄNSTER/KONSERTER

Lördag 14 december
Julkonsert kl.16
Annika Fransson (solist)
Damkören Carpe Nova
Andreas Lindgren (piano)
Benjamin Sandberg (slagverk)
Jonas Sandquist (elbas)
Titti Ertsborn
Fri entré!

3:e advent
Söndag 15 december
Konsert kl.10
Åsbo-Bjäre Suzukiförening och Åsbo lilla spelmanslag under ledning av Ninni Carr med gäst Laif Carr.
Fri entré!

Dopgudstjänst kl.11.30
Per Gyllenör/Ann-Sofi Larsson

OBS! Tiden!
Gudstjänst kl.18
Per Gyllenör/Ann-Sofi Larsson

Onsdag 18 december
Julbön kl.10
Viktoriagården
Per Gyllenör/Ann-Sofi Larsson

Julbön kl.10.45
KVS
Per Gyllenör/Ann-Sofi Larsson

Lördag 21 december
Dopgudstjänst kl.12.30
Per Gyllenör/Lars Hellberg

4:e advent
Söndag 22 december
Gudstjänst kl.10
Per Gyllenör/Mats Bengtsson/
Titti Ertsborn

Julafton
24 december
Samling vid julkrubban kl.11
Konfirmanderna medverkar.
Bo Håkansson/
Mats Bengtsson/Alexander Bille/
Daniel Rohne/Titti Ertsborn

Julbön kl.16
Andreas Itzigehl (solist)
Per Gyllenör/Ann-Sofi Larsson

Juldagen
25 december
Julotta kl.7
Johan Sandberg (solist)
Per Gyllenör/Titti Ertsborn

Annandag jul
26 december
Julens sånger kl.16
Helsingborgs kammarkör
Frida Mannerfelt

Söndag 29 december
Högmässa kl.10
Per Gyllenör/Titti Ertsborn

Nyårsafton
31 december
Nyårsbön kl.16
Lukas Gustafsson (solist)
Per Gyllenör/Titti Ertsborn

2020
Nyårsdagen
1 januari
Mässa kl.16
Per Gyllenör/Titti Ertsborn

   


 

 Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2019
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Box 1264 262 24 Ängelholm
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se