Du är här: Startsidan / Gudstjänster

GUDSTJÄNST I BARKÅKRA FÖRSAMLING

Gudstjänsten står i centrum i församlingens liv.
När vi firar gudstjänst möter vi Gud ,
varandra och oss själva. Här hämtar vi kraft
och mod för att leva vårt liv.
Vi får möjlighet att känna gemenskap, glädje
och tacksamhet men också smärta och sorg.
Gudstjänsten hjälper oss att förhålla oss till livet.

Gudstjänsten är till för alla
Det spelar ingen roll om du är troende, sökare eller tvivlare.
Gudstjänsten är till för och öppen för alla som vill vara med.

Gudstjänst med mycket musik
Gemensamt för alla våra gudstjänster är att musiken
och sången får ta en stor plats.
Våra körer är mycket aktiva i gudstjänsterna.

Du får gärna delta aktivt i gudstjänsten
Det är viktigt att vi som firar gudstjänst tillsammans
känner gemenskap med varandra och med Gud.
I framtiden vill vi att många ska delta aktivt i gudstjänsten
för att få en större bredd.

Söndag -  onsdag
Så ser pulsen ut i  Barkåkra församlings gudstjänster.
Söndagar kl.10.00 firar vi antingen mässa eller söndagsgudstjänst.
Under onsdagar kl.19.00 varierar gudstjänsterna
mellan veckomässa, taizegudstjänst ,
inre ljus som är en meditativ mässa, förbönsgudstjänst
eller någon annan form av gudstjänst.GUDSTJÄNSTER

Vi fortsätter att fira gudstjänst i Barkåkra församling men p.g.a. regeringens beslut begränsar vi alla sammankomster till max 40 personer.

Onsdag 30 septenber 
15.00 Gudstjänst på KVS
Firas utomhus.
Hans Eriksson/Lars Hellberg

Torsdag 1 oktober
15.00 Gudstjänst på Viktoriagården
Firas utomhus.
Hans Eriksson/Lars Hellberg

Söndag 4 oktober
10.00 Gudstjänst
Barkåkra kyrka
Per Gyllenör/Lars Hellberg

Onsdag 7 oktober
08.30 Morgonmässa
Barkåkra kyrka
Tjänstgörande präst/Titti Ertsborn

Söndag 11 oktober
10.00 Skördemässa med konfirmation
Barkåkra kyrka
Hans Eriksson/Alexander Bille/
Robert Hallberg/Ninni Carr, fiol

Söndag 18 oktober
10.00 Gudstjänst
Barkåkra kyrka
Per Gyllenör/Titti Ertsborn

Onsdag 21 oktober
10.00 Gudstjänst på Viktoriagården
Firas utomhus.
Per Gyllenör/tjänstgörande kyrkomusiker

Onsdag 21 oktober
15.00 Gudstjänst på KVS
Firas utomhus.
Per Gyllenör/tjänstgörande kyrkomusiker

Söndag 25 oktober
10.00 Högmässa
Barkåkra kyrka
Bo Håkansson/Lars Hellberg

Lördag 31 oktober
15.00 Minnesgudstjänst
Barkåkra kyrka
Per Gyllenör/Hans Eriksson/
Lars Hellberg/Johan Skeppstedt Andersson, flöjt.

Lördag 31 oktober
17.00 Minnesgudstjänst
Barkåkra kyrka
Per Gyllenör/Hans Eriksson/
Lars Hellberg/Johan Skeppstedt Andersson, flöjt.

Lördag 31 oktober
19.00 Minnesgudstjänst
Barkåkra kyrka
Per Gyllenör/Hans Eriksson/
Lars Hellberg/Johan Skeppstedt Andersson, flöjt.

Söndag 1 november
10.00 Högmässa
Barkåkra kyrka
Per Gyllenör/Lars Hellberg


 


 

 Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2020
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se