Du är här: Startsidan / Gudstjänster

GUDSTJÄNST I BARKÅKRA FÖRSAMLING

Gudstjänsten står i centrum i församlingens liv.
När vi firar gudstjänst möter vi Gud ,
varandra och oss själva. Här hämtar vi kraft
och mod för att leva vårt liv.
Vi får möjlighet att känna gemenskap, glädje
och tacksamhet men också smärta och sorg.
Gudstjänsten hjälper oss att förhålla oss till livet.

Gudstjänsten är till för alla
Det spelar ingen roll om du är troende, sökare eller tvivlare.
Gudstjänsten är till för och öppen för alla som vill vara med.

Gudstjänst med mycket musik
Gemensamt för alla våra gudstjänster är att musiken
och sången får ta en stor plats.
Våra körer är mycket aktiva i gudstjänsterna.

Du får gärna delta aktivt i gudstjänsten
Det är viktigt att vi som firar gudstjänst tillsammans
känner gemenskap med varandra och med Gud.
I framtiden vill vi att många ska delta aktivt i gudstjänsten
för att få en större bredd.

Söndag -  onsdag
Så ser pulsen ut i  Barkåkra församlings gudstjänster.
Söndagar kl.10.00 firar vi antingen mässa eller söndagsgudstjänst.
Under onsdagar kl.19.00 varierar gudstjänsterna
mellan veckomässa, taizegudstjänst ,
inre ljus som är en meditativ mässa, förbönsgudstjänst
eller någon annan form av gudstjänst.GUDSTJÄNSTER

Vi fortsätter att fira gudstjänst i Barkåkra församling men pga. regeringens beslut begränsar vi alla sammankomster till max 30 personer.

Lördag 8 augusti
12.30 Dopgudstjänst
Per Gyllenör/Lars Hellberg

Söndag 9 augusti
10.00 Gudstjänst
Per Gyllenör/Lars Hellberg

Söndag 16 augusti
10.00 Högmässa
Per Gyllenör/Mats Bengtsson/Lars Hellberg

Onsdag 19 augusti
15.00 Gudstjänst, KVS
Hans Eriksson/Lars Hellberg

Torsdag 20 augusti
14.00 Gudstjänst, Viktoriagården
Hans Eriksson/Lars Hellberg

Söndag 23 augusti
10.00 Högmässa
Margareta Löfgren/Robert Hallberg

12.00 Dopgudstjänst
Margareta Löfgren/Robert Hallberg 


 

 Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2020
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se