Du är här: Startsidan / Blog
jul11
Behöver du prata med någon?

Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kan ringa om du är ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam.

Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan. Som alla präster har också prästerna i jouren absolut tystnadsplikt. Samtalet bandas inte och det som sägs stannar mellan er.

Telefonjouren är öppen alla dagar mellan 21.00 och 06.00. Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning. Väntetiden brukar vara ungefär fem minuter.

Du kan också skicka ett digitalt brev till Jourhavande präst när du vill. Brevlådan är alltid öppen. https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast/skriv-digitalt-brev

Eller chatta. Chatten är öppen måndag - torsdag klockan 20-24. Säkerheten är lika bra som när du ringer. Du får vara anonym och det är enbart du och prästen som chattar med varandra. Ingenting sparas. Innehållet i chatten krypteras och försvinner när chatten stängs ner eller chattiden gått ut.

Om du vill samtala med någon på din hemort kan du ta kontakt med din församling. Alla församlingar erbjuder samtalsstöd för den som behöver någon att prata med. I Barkåkra församling pratar du med:

Margareta Löfgren, kyrkoherde
Tel. 070-575 61 83

Frida Mannerfelt, präst
Tel. 070-202 58 53

Mats Bengtsson, diakon
Tel. 070-580 51 14

Rebecka Olsson, diakon
Tel. 0733-16 91 21

 

 

Läs mer »
jun20
Nytänkande, traditionell och mod!

I dagarna släppte Kulla Pastorat en film om Svenska kyrkan. Klicka gärna in på länken och ta er en titt:

https://www.youtube.com/watch?v=VMX-uWpJAyQ

Filmen är underbar, precis som Svenska kyrkan.

Glad midsommar!

Läs mer »
jun01
Behöver du någon att prata med?

Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kan ringa om du är ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam.

Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan. Som alla präster har också prästerna i jouren absolut tystnadsplikt. Samtalet bandas inte och det som sägs stannar mellan er.

Telefonjouren är öppen alla dagar mellan 21.00 och 06.00. Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning. Väntetiden brukar vara ungefär fem minuter.

Du kan också skicka ett digitalt brev till Jourhavande präst när du vill. Brevlådan är alltid öppen.

Eller chatta. Chatten är öppen måndag - torsdag klockan 20-24. Säkerheten är lika bra som när du ringer. Du får vara anonym och det är enbart du och prästen som chattar med varandra. Ingenting sparas. Innehållet i chatten krypteras och försvinner när chatten stängs ner eller chattiden gått ut.

Om du vill samtala med någon på din hemort kan du ta kontakt med din församling. Alla församlingar erbjuder samtalsstöd för den som behöver någon att prata med. I Barkåkra församling pratar du med:

Margareta Löfgren, kyrkoherde
Tel. 070-575 61 83

Frida Mannerfelt, präst
Tel. 070-202 58 53

Mats Bengtsson, diakon
Tel. 070-580 51 14

Rebecka Olsson, diakon
Tel. 0733-16 91 21

 

 

Läs mer »
maj08
Samvetsstress bland volontärer

Att ofta behöva hantera svåra situationer, att kontrollera sina egna känslor, att hantera sin empati och att ställas inför andra människors utsatthet kan ge upphov till samvetsstress, det vill säga att man får dåligt samvete för att inte ha presterat tillräckligt. Det är svårt att värja sig för människors utsatthet och det kan bli ett problem då vår förmåga att sätta oss in i andras situationer kan utlösa en form av maktlöshet. Vi riskerar att smittas av andras känslor och blir mottagare av dessa. Vi blir emotionellt utmattade.

Samvetsstressen speglar känslor av hopplöshet som uppstår när man i sin utövning upplever stress relaterat till dåligt samvete, ofta i etiskt svåra situationer. Att vara medveten om konsekvenserna av sitt handlande och samtidigt inte kunna göra så mycket åt det innebär en stor psykisk påfrestning. Myndighetsutövare har mindre risk att utveckla samvetsstress än frivilligarbetare då de är skyddade av sin yrkesroll och har strikta koder för hur de skall bete sig. Samvetsstress uppstår i människonära relationer när man känner otillräcklighet. Många kan då bli då cyniska eller emotionellt utmattade,  en avgörande faktor för empatitrötthet eller utbrändhet. Då risken för empatitrötthet ökar, gäller det att inte glömma bort sitt eget värde så att man ägnar sig åt självutplåning i empatins namn. För att klara av situationen krävs en stöttande organisation med ett tillåtande klimat där goda samtal kan skapas, viktigt med en atmosfär där alla får plats och vågar bidra, men där man även kan bli bemött och ifrågasatt på ett bra sätt. Svenska kyrkan bidrar till dessa mervärden.

Jeanette Willes Nihlén
Flyktingsamordnare i Barkåkra församling

Läs mer »
apr19
Frida Mannerfelt poddar i "Tolkning pågår"

"Tolkning pågår" är en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal om tro och liv. Frida har gästpoddat om Palmsöndagen. Lyssna gärna på hennes samtal med Clara Nystrand. 

Det blir bl.a. ett samtal om vad staden Jerusalem spelar för roll i sammanhanget. Går det att predika för barn om att göra upp med den världsliga makten.

Helt klart är i alla fall att texten handlar om så mycket mer än om att Jesus är ödmjuk för att han rider på en åsna. Så det så.

http://tolkningpagar.blogspot.se/2017/04/palmsondagen.html

Läs mer »
apr07
Idag är en dag då det behövs mycket bön och ljus i mörkret.

Ärkebiskopen med anledning av dådet i Stockholm

Barkåkra kyrka är öppen varje dag mellan kl.8-19 för den som vill gå in och tända ett ljus och be en bön.

Präster och diakoner finns tillgängliga för samtal och förbön. Telefonnummer och mejl nedan.

Präster:
Margareta Löfgren, tel. 070-575 61 83
margareta.lofgren@svenskakyrkan.se

Frida Mannerfelt, tel. 070-202 58 53
frida.mannerfelt@svenskakyrkan.se 

Diakoner:
Mats Bengtsson, tel. 070-580 51 14
mats.l.bengtsson@svenskakyrkan.se

Rebecka Olsson, tel.073-316 91 21
rebecka.olsson@svenskakyrkan.se

Vi ber för de drabbade och deras familjer. Vi ber en bön om frid och kärlek i världen.
Var rädda om er och gå med Gud.

Läs mer »
apr07
Våra tankar är hos de drabbade och anhöriga med anledning av dagens händelse i Stockholm.
Läs mer »
mar08
Lång väntan på asyl

Det finns många flyktingar på Valhall som väntar på besked om de får stanna i Sverige. Hur lång är väntan egentligen? Flyktingsamordnare,  Jeanette Willes Nihlén informerar:

En alltför lång väntan på skydd och fristad - asylprocessen tär på såväl individ som samhälle.

Asylprocessen tar tid, väntetiden för asylbesked är nästan dubbelt så lång nu som 2015, i snitt 372 arbetsdagar. När en person söker asyl påbörjas formellt asylprocessen, men det är först när den sökande får sitt asylsamtal, alltså möte med Migrationsverkets handläggare, som processen kan starta på riktigt.

Forskning har visat att lång väntan på asylbeslut går att knyta till sämre psykisk hälsa hos individen. Bland annat har en holländsk studie bland irakiska flyktingar kunnat knyta långa asylprocesser till förhöjd risk för psykisk sjukdom.

Enligt Migrationsverkets prognos så bör handläggningstiderna ha kommit ner till tre till fyra månader i höst, vilket innebär att Migrationsverket behöver besluta i 105 000 ärenden innan årets slut. Under januari och februari har dock endast 8 171 ärenden avgjorts. Ny prognos kommer i slutet av april.

Både ur samhällsekonomisk synvinkel och ur individens eget perspektiv påverkar de långa handläggningstiderna möjligheten till integration negativt. Den långa tiden leder både till kostnader för samhället och till sämre förutsättningar för personen det gäller. En snabb kontakt med arbetsmarknaden är viktig och påverkar möjligheter till jobb. Utan jobb förloras snabbt kunskaper och färdigheter och försörjningsstöd är en nödvändighet. Möjligheten till praktikplatser är från årsskiftet tyvärr borttagen för asylsökande.

 

 

Läs mer »
mar02
Högmässa kl.10 på söndag

Vejbykören
Daniel Ramhov (bas)

Frida Mannerfelt & Gunn Ramhov

Läs mer »
feb23
Gudstjänst med vapenhuskaffe på söndag kl.10
Läs mer »
Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Box 1264 262 24 Ängelholm
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se