Du är här: Startsidan / Blog
mar10
Coronaviruset hindrar inte gudstjänstfirandet men vi anpassar oss till rekommendationer

Svenska kyrkan får frågor om gudstjänsterna påverkas av risken för spridning av coronaviruset, som ger sjukdomen covid-19. Med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer bedömer vi att det i nuläget inte finns anledning att ställa in planerade samlingar, som gudstjänster i kyrka och församlingshem. Vi har dock tagit åtgärder gällande handhygien, vi hälsar utan handslag och håller oss uppdaterade av berörda myndigheters rekommendationer.

Gudstjänst, besök och uppvaktning på äldreboende såsom KVS och Viktoriagården kommer vi dock att ställa in under mars månad.

Om du känner dig sjuk ska du vända dig till sjukvården. Är du orolig är du välkommen att kontakta våra präster och diakoner. Du kan också ringa jourhavande präst på 112.

Vill du läsa om våra åtgärder:Aktuellt

Vill du veta mer om Coronaviruset kan du klicka här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

 

Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2020
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se