Du är här: Startsidan / Blog
aug19
Förändringens tider

_5221425.jpg

Barkåkra församling har fått en ny kyrkoherde. Han heter Per Gyllenör och kommer närmast från en tjänstgöring för SKUT, Svenska kyrkan i utlandet, i Paris. Herde Per tillträdde den 29 juli och välkomnas i högmässan den 13 oktober kl.10.
I höstens Församlingsblad, som utkommer den 29 augusti, kan du läsa mer om kyrkoherde Per Gyllenör.

F.d. kyrkoherde Margareta Löfgren avtackas den 1 september kl.10 med efterföljande lunch (OBS! Föranmälan till lunchen senast den 26 augusti).

Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2020
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se