Du är här: Startsidan / Blog
mar23
Onsdagens predikan

Hej!

Visste du att varje onsdag så har vi en kvällsgudstjänst i Vejbystrands församlingshem? 

Det har vi och det är härlig och lite kortare gudstjänst some har olika teamn och olika gudtjänstledare. Nu i onsdag till exempel så vad det jag, Daniel, som hade kvällsgudstjänsten. Jag tänkte att om du kanske missade den eller inte visste om att vi hade dessa gudstjänster ska du nu få ta del av jag pratade om då:

Just nu så befinner vi oss i fastan och jag har funderat på vad jag ska ha för bibeldel ikväll. Som ni precis hörde så valde jag Lukas kap 1.

Det är en av de texter som jag personligen är den bäst formulerade meningen i hela bibeln. För allt det som jag läste var faktiskt bara en mening.

Låt oss gå igenom vad det är som egentligen sägs i detta bibelstycke: 

”Många har redan gett en sökt ge en samlad skildring av de stora händelserna som ägt rum ibland oss,”

Jaha, det betyder att Lukas inte var först med att försöka sig på att skriva ett evangelium – han hade nog redan tillgång till de andra evangelierna eller de tidigare försöken. Vi kan vara rätt säkra på att han i alla fall hade tillgång till Markusevangeliet och minst ett till som brukas benämnas som Q-källan.

Han sätt att skriva på är också betydligt mer bildat än de andra evangelisterna och traditionen säger att han var läkare, någon som var högt utbildad. 

Han refererar till ”de stora händelserna” vilket betyder att alla som var i området vid denna tiden hade hört mycket redan om vad som hade hänt. Det var helt enkelt dagens nyheter på allas läppar och som var så stort i jämförelse med allt annat så det räckte med att säga de stora händelserna så förstod alla vad man pratade om.

Men låt oss fortsätta:

”Så som det har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare”

Här så konstaterar Lukas helt enkelt varför det är tillförlitliga uppgifter och varför vi ska lyssna och tro på det han skriver. Det intressanta här är uttrycket ”Ordets tjänare”. 

Om man läser Johannesevangeligets 1:1-4 så står det såhär:

” I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.”

Det finns väldigt mycket att säga om denna inledningen också men det jag vill poängtera just nu är att Johannesevangeliet skrevs många efter Lukasevangeliet. Så det där med Ordets tjänare är något viktigt som de första kristna och är även så idag. Vi är bärare av det levande ordet och bibeln är en levande samling av böcker.

Hur som helst så försätter Lukas: ”och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Theofilos, för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga.”

Här i slutklämmen av denna fantastiska mening och inledning så kommer det som jag personligen tycker är det häftigaste: 

Lukas gör ett gigantiskt och alvarligt anspråk när han säger att han grundligt har satt sig in i all information och material som finns kring denne Jesus, och allt som hände kring honom vid denna tid, och i rätt ordning fått ned det i skrift. Det var helt enkelt såhär det gick till, punkt slut.

Vidare så får vi reda på vem han skriver till. Det är en som heter Teofilos. Vem är det då? Han har man ju aldrig hört talas om.

Det kan vara så att Teofilos är en person som har beställt en faktabok om Jesus men det finns en annan förklaring är en aning mer trolig och typisk sätt att tänka när det kommer till bibliskt sätt att läsa på. Ni har säkert hört talas om att läsa mellan raderna och det är på rätt spår i detta fallet.

Det är nämligen så att Teo betyder Gud och filos betyder vän på grekiska. Lukas skriver att alla som är Gudsvänner. Denna bok eller detta evangelium, som betyder glatt budskap, är skriven till alla som vill vara, eller redan är, en Gudsvän. För mig så är det viktigaste budskapet i denna text; bjud in alla som till att lära känna Gud så har du också möjlighet till att bli hans vän.

Precis som det står i Matt 28:16-20

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Amen

Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2019
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Box 1264 262 24 Ängelholm
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se