Du är här: Startsidan / Blog
nov04
Påverkan på verksamheten i Barkåkra församling efter beslut om skärpta allmänna råd i Skåne län

Ökningstakten i spridningen av covid-19 i region Skåne är snabb just nu. Även Nordvästra Skåne är drabbat. Därför krävs det nu extra åtgärder utöver de som redan gäller i hela landet. Folkhälsomyndigheten, i samråd med smittskyddsläkaren i Skåne, har tagit detta beslut. Det gäller från den 27 oktober till och med den 17 november, men kan förlängas.

 Så här påverkar det verksamheten i Barkåkra församling:

 Vi fortsätter fira Gudstjänster och i kyrkorummet gäller fortsatt begränsning om max fyrtio personer, för att vi ska kunna hålla säkert avstånd till varandra.

  • Alla verksamheter i församlingen pausas året ut - såväl barn- som vuxenverksamheter.
  • I församlingshemmen gäller en begränsning om 20 personer. Församlingen medverkar inte med personal vid exempelvis minnesstund och dopkaffe.
  • Vi skall verka för att alla håller fysiskt avstånd, stödja och underlätta god handhygien.
  • Vår expedition är stängd för fysiska besök. Har du ärende till oss så ring i förväg.
  • Diakonisamtal sker via telefonkontakt, dock hjälper vi fortsatt till med mathandling och apoteksärenden om det finns önskemål. Kontakta diakon Mats Bengtsson på telefonnummer 0705-80 51 14.
  • Begravningsverksamheten, liksom vigslar och dop, påverkas inte utan fortsätter som hittills.

Oavsett om restriktionerna lättar eller ej, efter den 17 november, kommer vi att tillämpa biljettsystem till första adventsgudstjänsten och julhelgens samtliga gudstjänster.

Tveka inte att höra av dig till mig eller expeditionen om du har frågor.

 

Per Gyllenör
Kyrkoherde

0705-75 61 83

Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2021
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se