Du är här: Startsidan / Blog
maj08
Samvetsstress bland volontärer

Att ofta behöva hantera svåra situationer, att kontrollera sina egna känslor, att hantera sin empati och att ställas inför andra människors utsatthet kan ge upphov till samvetsstress, det vill säga att man får dåligt samvete för att inte ha presterat tillräckligt. Det är svårt att värja sig för människors utsatthet och det kan bli ett problem då vår förmåga att sätta oss in i andras situationer kan utlösa en form av maktlöshet. Vi riskerar att smittas av andras känslor och blir mottagare av dessa. Vi blir emotionellt utmattade.

Samvetsstressen speglar känslor av hopplöshet som uppstår när man i sin utövning upplever stress relaterat till dåligt samvete, ofta i etiskt svåra situationer. Att vara medveten om konsekvenserna av sitt handlande och samtidigt inte kunna göra så mycket åt det innebär en stor psykisk påfrestning. Myndighetsutövare har mindre risk att utveckla samvetsstress än frivilligarbetare då de är skyddade av sin yrkesroll och har strikta koder för hur de skall bete sig. Samvetsstress uppstår i människonära relationer när man känner otillräcklighet. Många kan då bli då cyniska eller emotionellt utmattade,  en avgörande faktor för empatitrötthet eller utbrändhet. Då risken för empatitrötthet ökar, gäller det att inte glömma bort sitt eget värde så att man ägnar sig åt självutplåning i empatins namn. För att klara av situationen krävs en stöttande organisation med ett tillåtande klimat där goda samtal kan skapas, viktigt med en atmosfär där alla får plats och vågar bidra, men där man även kan bli bemött och ifrågasatt på ett bra sätt. Svenska kyrkan bidrar till dessa mervärden.

Jeanette Willes Nihlén
Flyktingsamordnare i Barkåkra församling

Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2018
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Box 1264 262 24 Ängelholm
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se