Du är här: Startsidan / Församlingen / Kyrkoråd

KYRKORÅD

Kyrkorådet är församlingens styrelse och väljs av kyrkofullmäktige för en mandatperiod i taget. Kyrkorådet ansvarar för församlingens ekonomi-,  personal-, fastighets- och kyrkogårdsförvaltning och är övergripande tillsynsmyndighet. Kyrkorådet och kyrkoherden är gemensamt ansvariga för den grundläggande uppgiften, vilken är beskriven i en församlingsinstruktion. I många frågor - som budget och kyrkoavgift - tar kyrkorådet fram förslag, men frågorna avgörs i kyrkofullmäktige. Kyrkoherden är självskriven ledamot med rösträtt.Lisbeth Andersson
Lisbeth Andersson
Ordförande
Tel. 0431-825 23
lisbeth.andersson@svenskakyrkan.se

Margareta Ekelund Svensson

Margaretha Ekelund-Svensson
1:e vice ordförande
Tel. 0431-824 90 (bostad), 0431-771 65 (arbete)
margaretha.ekelundsvensson@gmail.com


Sven Montan

Sven Montan
2:e vice ordförande
Tel. 0431-45 16 76
sven.montan@skane.se


 Gun-Britt Ahlkvist

Gun-Britt Ahlkvist
Ledamot
Tel. 0431-45 20 50
gba1@telia.com


Ingrid Thorell Ekstrand

Ingrid Thorell-Ekstrand
Ledamot
Tel. 0431-184 33
ingrid.thorellekstrand@gmail.com
 

Daniel Ramhov

Daniel Ramhov
Ledamot
Tel. 0431-261 42
ramhov@hotmail.com 


Karin Olsson

Carin Olsson
Ledamot
Tel. 0431-873 22
ke.c.olsson@gmail.com


Christina Flodén
Ersättare
Tel. 0431-200 25
christina.floden@ektv.nu


Eva Gustavsson

Eva Gustavsson
Ersättare 
Tel.0431-45 63 58
evagmagnarp@gmail.com 


Kamill Szeker

Kamill Szeker
Ersättare
Tel. 0431-45 33 08
kamill.szeker@swipnet.se 
 

Caroline Viding
Ersättare
Tel. 070-724 46 61
caroline.viding@bjarenet.com


PROTOKOLL

Vill du veta vad som beslutades
på det senaste kyrkorådsmötet?
Kontakta expeditionen,
tel. 0431-44 54 70.

Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2017
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Box 1264 262 24 Ängelholm
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se