Du är här: Startsidan / Kyrkovalet 2017

KYRKOVALET 2017

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren i Barkåkra församling.

Du röstar i tre val eftersom kyrkans organisation har tre nivåer.
Lokalt, regionalt och nationellt men istället för dessa namn heter kyrkovalet: kyrkofullmäktige i församlingen, stiftsfullmäktige i stiftet
och kyrkomötet på den nationella nivån.

Val till kyrkofullmäktige, ditt lokala val - vita valsedlar
Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig.
Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut.

Val till stiftet, regionalt - rosa valsedlar
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift.
Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ.

Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka. 

Val till kyrkomötet, nationellt - gula valsedlar
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ
med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor.

Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan, vilka psalmer som ska finnas i psalmboken och också om hur till exempel dop, konfirmation, vigsel och begravning ska gå till. 

Vill du navigera själv? Klicka här

1. Ange ditt postnummer och sök

eller:

sök via stift/kommun och församling


2. Därefter väljer du grupp

3. Klicka sen på nomineringsgrupp för att se alla kandidater/val 

Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2018
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Box 1264 262 24 Ängelholm
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se