Du är här: Startsidan / Ungdomar / Konfirmand / FAQ

VANLIGA FRÅGOR - FAQVad betyder konfirmation?

Någon har sagt att det är som när du skapar ett användarkonto på en hemsida. Du skriver i ditt namn och ett hemligt lösenord. Sedan kommer frågan: ”confirm your password” och du får bekräfta
det du en gång skrivit.

Konfirmation betyder bekräftelse, och det du bekräftar är dopet. När ett litet barn döps får föräldrarna frågan: ”Vill ni att ert barn ska döpas till denna tro och leva i gemenskap med Gud och församlingen?”.
På konfirmationsdagen får du själv som ung vuxen säga ja till detta
när prästen frågar: "Jesus säger: Jag är med er alla dagar till tidens slut.
Konfirmationen bekräftar för oss Guds löfte i dopet. Vi sänds vidare i livet, kallade att vara Jesu Kristi lärjungar. Vill ni konfirmeras och leva i Kristi världsvida kyrka?

Det du säger ja till är att fortsätta vara med i kyrkan, fortsätta att vara med oss andra och fundera kring vem Gud är, fortsätta att visa kärlek till andra människor. Du säger ja till att stå kvar och fortsätta söka, fundera, fördjupas. För det är ju så att ingen blir någonsin helt färdig med sin tro, oftast funderar man hela livet kring de där frågorna:
”Vad är det att vara människa?”,
”Vem är jag?”,
”Vad är meningen?”,
”Vad händer efter döden?”,
”Vad kan jag lita på när allt annat sviker?”,
”Vad är det rätta och goda att göra?”  


Måste man tro på Gud för att bli konfirmerad?

Det enda man ”måste” för att bli konfirmerad är att vara döpt
(eftersom det är dopet som blir bekräftat i och med konfirmationen).
Det är vanligt att man väljer att gå med i en konfirmandgrupp för att man är nyfiken eller har hört av andra att det är roligt. Under konfirmandtiden får man sedan reda på mer om vad dopet betyder, vem Gud är, vad kyrkan står för och vad det innebär att vara kristen. Många väljer efter det att bli konfirmerad, men ibland är det någon eller några som väljer att avstå. Vi konfirmandledare respekterar alltid vars och ens beslut, och stöttar det hur man än väljer.

Hur mycket måste man i sådana fall tro? Vår konfirmandpräst Frida brukar säga så här: Oavsett om du har en tro stor som havet eller tro pytteliten som ett sandkorn så kan du bli konfirmerad. Bibeln berättar om hur Jesus vänner träffade honom efter döden och uppståndelsen, och att några hyllade honom medan andra tvivlade. De kunde inte tro ens när Jesus stod mitt framför dem. Men Jesus gjorde ingen skillnad på dem, utan gav dem alla samma uppdrag (att gå ut i världen och göra gott) och lovade dem alla att ”jag är med er till tidens slut”.  

Bara om du är helt säker på att du aldrig mer i hela ditt liv vill ha något med Gud eller kyrkan att göra ska du avstå.


Är det en massa att plugga in?

Nej, inte alls. Kanske har du hört äldre släktingar som kallar det för att ”gå och läsa”, eller kanske har du hört talas om att det är någon slags ”redovisning” på själva konfirmationsdagen, som för tankarna till att det är som i skolan med kunskap som ska pluggas in och sedan redovisas. Så är det inte.

Somligt kommer du att lära dig utantill, till exempel bönen Vår Fader, men det sker av bara farten eftersom vi använder den så ofta. Du kommer inte att behöva plugga in något hemma. 

”Redovisningen” på konfirmationsdagen handlar inte om att återberätta fakta, utan om att du och de andra konfirmanderna får chansen att berätta om vad ni tycker är viktigt och intressant när det gäller livet och tron. Ni bestämmer själva vad som ska sägas och göras, och hur ni vill förmedla det; dans, bild, foto, film, drama, sång, musik, predika, göra en musikal.


Varför har man vita kåpor på sig?

Den vita kåpan är en dopdräkt. När ett litet barn döps har det ofta en vit klänning och den är alldeles för lång. Den vita färgen symboliserar glädje och renhet, och att klänningen är för stor symboliserar att det
lilla barnet ska växa i sin tro. När du blir konfirmerad har du ”vuxit i”
din dopdräkt.


När blir man konfirmerad?

Man kan bli konfirmerad när som helst i livet. Det enda ”kravet” är
att man är döpt och att man har gått igenom undervisning om vad dopet betyder   - för en själv och för kyrkan.
Det är aldrig för sent att bli konfirmerad!

I Svenska kyrkan har vi traditionen att bli konfirmerad det år
man fyller 14 år. Då är man ofta i en tid i livet när man funderar
kring de livsfrågor som vi tar upp under konfirmationstiden,
man börjar helt enkelt bli intresserad. 


Varför ska man gå på så många gudstjänster?

Att bli konfirmerad utan att gå på gudstjänst skulle vara som att höra berättas om fotboll och lära sig reglerna, men aldrig få spela
en enda match. Gudstjänsten är något av det viktigaste kyrkan gör.
I gudstjänsten blir det vi pratar om handling, teori blir praktik.

I riktlinjerna för hur en konfirmationstid i Svenska kyrkan ska vara står det att en konfirmand ska gå på så många gudstjänster att man känner sig hemma och van vid det, och det betyder 10-20 gudstjänster. Vi i Barkåkra har bestämt att det är lagom med 10 st.


Måste man vara döpt?

Ja. Konfirmationen är en bekräftelse av dopet, så du måste vara döpt för att bli konfirmerad. Om du inte är döpt, kan du bli det under konfirmandtiden. Du bestämmer tillsammans med vår konfirmandpräst Frida hur, när och var det ska bli. Du kan t.ex. göra det stort och festligt i en vanlig gudstjänst, litet och mysigt med bara familjen och några kompisar, i kyrkan eller utomhus, med en skål vatten eller i havet.
Bara fantasin sätter gränser! 

Vill du veta mer om konfirmation?

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=819812


Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2020
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se