Du är här: Startsidan / Vuxenverksamheten / Diakonigruppen

DIAKONIGRUPPEN

Diakonigruppen 2020

I Barkåkra församling har vi en grupp människor med stort hjärta.
Stort i bemärkelsen att man vill göra något för en annan människa.
Jag syftar på de människor som kallats resursgruppen och framöver kommer att kallas diakonigruppen. Varför då detta namnbyte? Kyrka och diakoni hör samman och har så gjort sedan tidernas begynnelse. Bibeln talar om Jesus som den förste diakonen. Ordet diakoni kommer från grekiskan (diakonos) och betyder tjänst.

Diakonin har sina rötter i kärleken. ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ, och med all din kraft och av hela ditt förstånd. Och din medmänniska ska du älska lika mycket som dig själv.” Så låter det dubbla kärleksbudet som bl a går att läsa
i Luk 10:27.

Men Gud är den som inspirerar oss till kärleksgärningar. I 1 Joh 4:19 står det "Vi älskar därför att han först älskade oss". När Gud andas på oss med sin kärlek kan det hända att vi genom den kärleken ser våra medmänniskor på ett nytt sätt. Kärleken förvandlar oss inuti.

Jesus är vår förebild och beskriver sig själv som en tjänare i Matt 20:28. ”Ni måste ha samma inställning som jag har, för Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att själv tjäna.”

Så var leder allt detta vår diakonigrupp i Barkåkra församling?
Vi är en grupp som vill hjälpas åt att tänka var vi ska finnas där en medmänniska behövs. Känner du att du skulle vilja vara med?
Du får gärna ta kontakt med någon av oss diakoner:

Diakon Mats Bengtsson, tel. 0431 – 44 54 74, 070 – 58 05 114
eller Diakoniassistent Jeanette Willes NihlÚn, tel. 070-815 26 32.


VILL DU HJÄLPA?

Diakonigruppen värnar och tar hand om våra medmänniskor i olika situationer.

Är du intresserad av att vara med i Diakonigruppen? Kontakta då våra diakoner på nedanstående telefonnummer.

Kontaktperson/-er:
Mats Bengtsson
tel. 070-58 05 114
mats.l.bengtsson@svenskakyrkan.se

eller

Diakoniassistent
Jeanette Willes NihlÚn
tel. 073-520 21 06 
jeanette.nihlen@svenskakyrkan.se


Alla rättigheter reserverade Barkåkra församling
Svenska kyrkan
2021
Besöksadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199
262 91 Ängelholm
Postadress Barkåkra församling Barkåkravägen 199 262 91 ÄNGELHOLM
Telefon 0431 - 44 54 70 E-postadress barkakra.forsamling@svenskakyrkan.se